ייעוץ ראשוני ללא התחייבות: 0722-575-335
או מלאו פרטיכם ואנו ניצור קשר בהקדם:

תחומי עיסוק:

הפטר

הפטר – מהו הפטר? 
 
הפטר הינו צו שיפוטי הפוטר את פושט הרגל מחובות מסוימים ומהסטאטוס של פשיטת רגל. 
 
שיקול הדעת של בית המשפט במתן הפטר לחייב על פי ס' 61 לפקודת פשיטת הרגל, הינו רחב ביותר. בין השיקולים למתן הפטר לחייב ייקח בחשבון בית המשפט את השיקולים הבאים: תום לב ביצירת החובות, תום לב בהתנהלות החייב בהליך פשיטת הרגל ובין היתר, שיתוף פעולה מצד החייב עם בעל התפקיד הממונה בעניינו, עריכת דוחות חייב, ביצוע התשלום החודשי מהחייב אל קופת הכינוס וכיוצ"ב. 
 
חשוב לזכור, צו ההפטר הניתן לחייב מאת בית המשפט מתייחס לכל החובות שנצברו לחייב עד ליום מתן צו הכינוס. צו ההפטר אינו מתייחס לחובות חדשים הנוצרים מיום צו הכינוס ואילך. כמו-כן, ישנם חובות שאינם ברי הפטר בהתאם לאמור בס' 69 לפקודת פשיטת הרגל כגון: חוב במזונות, קנסות ודוחות חנייה, חוב שנוצר במרמה וכיוצ"ב.   
 
צו הכינוס הינו צו שיפוטי אשר מגן על החייב ונכסיו מפני הנושים אשר בית המשפט מוסמך לתיתו כמצוין בס' 6 לפקודת פשיטת הרגל. בצו מפורטים, בין היתר: ההגנות החלות על החייב, ההגבלות החלות על החייב, ס' המורה על ביטול עיקולים שהוטלו על החייב, מועד הדיון בבית המשפט (שאמור להתקיים תוך שנה וחצי מיום מתן צו הכינוס, הסכום החודשי אותו על החייב להפקיד לקופת הכינוס,  ושלל נושאים נוספים שקצרה היריעה מלהרחיבם.
 
קיימים סוגים שונים של הפטר כאשר המרכזיים ביותר הניתנים על דרך השגרה בתיקי פש"ר בבתי המשפט המחוזיים הם: 
 
א. הפטר חלוט: הפטר מלא מכל חובותיו של החייב, אשר נמחקים כלא היו והחייב פותח דף חדש בחייו, ללא מגבלות משפטיות כלשהן. כמובן, ההפטר לא פוטר חובות שנצברו לאחר מתן צו הכינוס, וכן חובות שאינם ברי הפטר כאמור בס' 69 לפקודת פשיטת הרגל.   
 
ב. הפטר מותנה: הפטר שבו בית המשפט מתנה את מתן ההפטר לחייב בהתקיים תנאי מסוים. למשל, כאשר על החייב מוטלת החובה להוסיף ולשלם לקופת הכינוס סכום נוסף הנפרס לתקופה מסוימת (לרוב, גם ניתן להקדים תשלומים וזאת בכדי לקצר את משך הזמן ולקבל ההפטר מוקדם יותר. רק בהינתן שהחייב יסיים להשלים את הסכום האמור לקופת הכינוס כמצוין בהחלטת בית המשפט יקבל החייב הפטר חלוט לחובותיו. 
 
כמו-כן, ס' 67(א) לפקודה קובע כי "על פי בקשת הכונס הרשמי ובהתחשב בדו"ח הנאמן לפי ס' 148(א), רשאי בית המשפט לתת הפטר לחייב אם הוא סבור כי אין בהמשך ניהול פשיטת-הרגל כדי להביא תועלת לנושים". המקרים שבהם ניתן הפטר לפי ס' זה מתייחסים בעיקר לחייבים קשישים, חולים מאוד, נטולי יכולת כושר השתכרות שאין בידם שום נכסים וכדומה. 
arrow-down2, arrow-down, download, bottom


רוני א. כהן - משרד עורכי דין

קבעו פגישת ייעוץ בלתי מחייבת
מלאו פרטיכם:


רוני א. כהן - מנחם בגין 144 א, מגדל מידטאון, תל אביב
טלפון 0722-575-335 | דוא"ל: cohen@adv-law.co.il

96 Menachem Begin 144, A
 Midtown Tower, Tel Aviv
Phone 972-722-575-335
 E-mail: cohen@adv-law.co.il

arrow-down2, arrow-down, download, bottom

רוני א. כהן - משרד עורכי דין

קבעו פגישת ייעוץ בלתי מחייבת - מלאו פרטיכם:


רוני א. כהן - מנחם בגין 144 א, מגדל מידטאון, תל אביב
טלפון 0722-575-335 | דוא"ל: cohen@adv-law.co.il

96 Menachem Begin 144 A, Midtown Tower, Tel Aviv
Phone 972-722-575-335 | E-mail: cohen@adv-law.co.il