עו"ד חדלות פרעון
עו"ד פשיטות רגל

0722-575-335

רוני א. כהן - מנחם בגין 144 א, מגדל מידטאון, תל אביב | דוא"ל: cohen@adv-law.co.il

96 Menachem Begin 144, A, Midtown Tower, Tel Aviv | E-mail: cohen@adv-law.co.il

ייעוץ ראשוני ללא התחייבות: 0722-575-335
או מלאו פרטיכם ואנו ניצור קשר בהקדם:

תחומי עיסוק:

10 מיתוסים בנוגע להליך פשיטת רגל

1. בהליך של פשיטת רגל נמחקים כל החובות של פושט הרגל? נכון, לא נכון, לא מדויק?
לא מדויק – הסבר: ראשית, החובות שנמחקים לחייב מתייחסים לחובות שנצברו לחייב עד ליום מתן צו הכינוס. ככל והחייב צבר חובות נוספים מיום הכינוס ואילך – חובות אלה לא יימחקו ככל ויינתן צו הפטר בסיום הליך פשיטת הרגל. שנית, מתוך החובות שנצברו לחייב עד למועד מתן צו הכינוס, ישנן חובות שעל פושט הרגל יהיה להמשיך לשלם הגם שניתן צו הפטר בענייננו. למשל, חוב במזונות אינו חוב בר הפטר. כמו-כן, קנסות שונים לסוגיהם אינם ברי הפטר.

2. בהליך פשיטת רגל החייב לא צריך לשלם את חובותיו לנושים? נכון, לא נכון, לא מדויק?
לא נכון – הסבר: עם מתן צו הכינוס לחייב שנפתח הליך פשיטת רגל בענייננו מושת בצו הכינוס סכום חודשי שעל החייב לשלם לקופת הכינוס, אשר נקבע בהתאם לנתונים והמסמכים שהוצגו וצורפו לבקשה לפשיטת רגל ובהתחקות בעל התפקיד בדבר נכסיו וכושר השתכרותו. ככל וישנם נכסים והכנסות החייב גבוהות מהוצאותיו (תוך בחינה ואיזון בין הנתונים השונים) רשאי בעל התפקיד לפעול למימוש אותם נכסים שתמורתן תופקד בקופת הכינוס ויחולקו לנושים בהתאם לדין.    

3. חייב שהגיש בקשה לפשיטת רגל יכול לקבל הפטר לחובותיו רק בסיום ההליך? נכון, לא נכון, לא מדויק?
לא נכון – הסבר: על פי פקודת פשיטת הרגל חייב רשאי להגיע להסדר או פשרה עם נושיו באחד מתוך שלושה מועדים אפשריים: (א) על פי ס' 19א – לפני מתן צו הכינוס. (ב). על פי ס' 33-41 – לאחר מתן צו הכינוס ולפני ההכרזה על פשיטת רגל. (ג). על פי ס' 52-54 – לאחר ההכרזה על החייב כפושט רגל.   

4. בהליך פשיטת רגל על החייב להחזיר אחוז מסוים מהחובות שצבר לקופת הכינוס? נכון, לא נכון, לא מדויק?
לא נכון – הסבר: לבית המשפט בהתאם לנתונים המונחים בפניו המובאים בידי הכנ"ר ובעל התפקיד הממונה בעניינו של החייב (יהא זה "מנהל מיוחד" או "נאמן") שיקול דעת רחב לקביעת הסכום שעל החייב לשלם לקופת הכינוס. מנעד החזר חובותיו של החייב לנושיו יכול לנוע בין 1% החזר מסך החובות ועד ל-100%. כל מקרה לגופו, תלוי נסיבות ועניין. 

5. חייב המצוי בהליך של פשיטת רגל אינו יכול לצאת מן הארץ? נכון, לא נכון, לא מדויק?
לא נכון – הסבר: כל חייב שנפתח הליך פשיטת רגל בעניינו וניתן צו כינוס מבית המשפט אינו רשאי לצאת מן הארץ לאור ההגבלה החלה בס' 3 לצו הכינוס. אולם, ככל והחייב מתנהל בתו"ל בהליך פשיטת הרגל ומקיים את תנאי צו הכינוס, יציאתו לתקופה מוגבלת (לצורך עבודה, השתלמות, ביקור משפחתי, טיפול רפואי ועוד) תתאפשר תוך העמדת ערבים שיעוכבו תחתיו עד חזרתו ארצה ובהסכמת בעל התפקיד הממונה בעניינו.    

6. הסכום החודשי שנקבע לתשלום בצו הכינוס הינו סכום קבוע וסופי? נכון, לא נכון, לא מדויק?
לא נכון – הסבר: הסכום יכול להשתנות הן כלפי מעלה והן כלפי מטה. ישנן נסיבות שעלולות לגרום לשינוי התשלום החודשי. למשל, ככל והתברר שהחייב חי חיי פאר, בעל נכסים שהתגלו, הסתיר הכנסות ותקבולים וכדומה, בעל התפקיד הממונה בעניינו יכול להגיש בקשה לבית המשפט להגדיל את צו התשלומים. לעומת זאת, ישנן נסיבות שבגינן ניתן להגיש בקשה לבית המשפט להפחית את צו התשלומים. למשל, פיטורים מעבודה ואובדן הכנסה קבועה, מצב רפואי שהתדרדר, הוצאות שגדלו, ילד שנתווסף לתא המשפחתי, תשלום מזונות המקטין את ההכנסה הפנויה ועוד. 
     
7. הרפורמה שנעשתה בתחום פשיטת הרגל בשנים האחרונות ושינוי החשיבה, הן המשפטית והן הכלכלית בתחום מקלים על חייבים לקבל הפטר על חובותיהם שנצברו עד ליום מתן צו הכינוס? נכון, לא נכון, לא מדויק?
נכון – הסבר: הרפורמה המכונה "רפורמת הכנ"ר" נעשתה תוך בחינה של נתונים רבים בתחום. על רגל אחת, בעבר חייבים היו מצויים בהליכי הוצל"פ שונים שפתחו הנושים כנגדם, הריביות שנצברו על החוב היו עצומות והחובות היו מכפילים עצמם במהירות. מצב זה גרם עוול לכל הצדדים: החייב היה נתון להגבלות שונות ושרוי בהליכים שנים רבות מאוד ללא אפשרות לצאת וחייבים אף נכנסו למאסרים. כמו-כן, הנושים קיבלו אחוזים בודדים אם בכלל מחובם (שלא לדבר על הריבית). כלומר הנושים לא הצליחו לפרוע את חובם מהחייב למרות כל הניסיונות וההליכים המשפטיים שפתחו כנגדו.    

כיום, ישנו הליך מוסדר בזמן מוגדר לכל שלב בהליך, ישנו גורם המרכז את ההליך (הכנ"ר) תוך פיקוח החלטת בית המשפט, ישנן חלוקת סמכויות ברורה בין הגורמים בהליך, הנושים מקבלים החזר מסוים לחובם (תלוי מקרה ונסיבות), והכול תחום במסגרת זמן ספציפית ומוסדרת שבסופה הנושים מקבלים החזר מסוים לחובם והחייב (בל נשכח את החייב) פותח דף חדש בחייו. 
  
8. ישנה הגבלה על סכום כל החובות שבגינן חייב יכול לפתוח בהליך פשיטת רגל? נכון, לא נכון, לא מדויק?
לא מדויק – הסבר: רק כאשר סכום החובות הינו גבוה מסך כ-65,000 ₪ ניתן לפתוח בהליך פשיטת רגל. אין משמעות לכך (לעניין פתיחת הליך פשיטת רגל) אם החובות גבוהים עשרות מונים מסכום המינימום של כ-65,000 לפתיחת הליך הפש"ר. 
 
9. לאחר קבלת ההפטר מבית המשפט החייב "חופשי" ורשאי להתנהל כאוות נפשו לאור מחיקת החובות עד ליום מתן צו הכינוס כאמור בהפטר שקיבל? נכון, לא נכון, לא מדויק?
נכון אבל גם לא מדויק – הסבר: בהפטר עלולה להיות הוראה המכונה ס' התעשרות. ס' התעשרות זהו ס' שנוסף בכדי להגן על הנושים במקרים שונים. עיקרו של הסעיף הינו למנוע מצבים שבהם חייב הבריח נכסים ו/או דחה תקבולים/מתנות שונות (כגון: זכויות בירושה ו/או בצוואה, זכייה בהגרלות וכדומה) טרם כניסתו להליך פשיטת הרגל. 
אם לאחר ובסמוך למתן ההפטר לחייב נודע פתאום לבעל התפקיד ו/או לאחד מהנושים שהחייב רכישת נכס (דירה, רכב יקר וכדומה) ו-ס' ההתעשרות מצוין בסעיפי ההפטר שקיבל – הגורמים האמונים בהליך פשיטת הרגל רשאים לבחון איך זה שכמה רגעים לאחר קבלת הפטר, אשר בעקבותיו נמחקו לחייב חובות בסכומים רבים וגבוהים על חשבונם של הנושים, פתאום יכול החייב להרשות לעצמו לקנות דירה, ו/או רכב יקר וכדומה.    

10. לפושט הרגל נלווית סטיגמה שלילית ומהווה אות גנאי בחייו? נכון, לא נכון, לא מדויק?
לא מדויק – הסבר: דווקא אדם הפותח בהליך פשיטת רגל פונה להליך מסודר ותחום בזמן שיש בו כדי להביא לרווחתו הוא לאחר מס' שנים עם מתן ההפטר לחובותיו, ולעיתים אף לרווחת הנושים עצמם. נכון שברוב המקרים הנושים נפרעים אחוז קטן מסך שיעור חובם המלא, אך זה גם המצב ששרר לפני שהליך פשיטת הרגל הפך להיות ההליך המרכזי שבו חייבים מבקשים הגנה מנושיהם. הליך הפש"ר חוסך עלויות כספיות וחברתיות, הן מהחייב, והן מהנושים, אשר מעניק הזדמנות שנייה לחייב תום הלב ללמוד ולתקן טעויותיו ולפתוח דף חדש בחייו, וכן מתמרץ את הנושים השונים להיות אחראיים באופן ובכמות האשראי הניתנים בחיי המסחר הדינאמיים.     
 
arrow-down2, arrow-down, download, bottom


רוני א. כהן - משרד עורכי דין

קבעו פגישת ייעוץ בלתי מחייבת
מלאו פרטיכם:


רוני א. כהן - מנחם בגין 144 א, מגדל מידטאון, תל אביב
טלפון 0722-575-335 | דוא"ל: cohen@adv-law.co.il

96 Menachem Begin 144, A
 Midtown Tower, Tel Aviv
Phone 972-722-575-335
 E-mail: cohen@adv-law.co.il

arrow-down2, arrow-down, download, bottom

רוני א. כהן - משרד עורכי דין

קבעו פגישת ייעוץ בלתי מחייבת - מלאו פרטיכם:


רוני א. כהן - מנחם בגין 144 א, מגדל מידטאון, תל אביב
טלפון 0722-575-335 | דוא"ל: cohen@adv-law.co.il

96 Menachem Begin 144 A, Midtown Tower, Tel Aviv
Phone 972-722-575-335 | E-mail: cohen@adv-law.co.il